Autoři

Andreas-Salomé, Lou
Benn, Gottfried
Bílková, Alena
Bláhová, Alena
Brikcius, Eugen
Busínská, Helena
Cicogna, Michele
Čapková, Helena
Čep, Jan
Demetz, Petr
Dickinsonová, Emily
Drahotová, Renata
Feuerstein, Bedřich
Fingesten, Michel
Fischerová, Andrea
Flieglerová, Dominique
Gajdoš, Július
Hartel, Ivan
Hasištejnský z Lobkovic, Bohuslav
Hejda, Zbyněk
Holubová, Marie
Chlíbec Bohdan
Chvatík, Ivan
Jermář, Milan K.
Jesenská, Milena
Kalina, Kamil
Kaprál, Zeno
Karlach, Hanuš
Kearney, Richard
Kolísková, Ivana
Koreček, Miloš
Kovář, Jaroslav
Kremlička, Vít
Křenková, Romana
Křížová, Erea
Kundera, Ludvík
Landovská, Beatrice
Liou Sia
Lomová, Olga
Máchalová, Jana
Martínek, Jan
Martínková, Dana
Murrer, Ewald
Nezdařil, Ladislav
Nuska, Bohumil
Pátková, Eva
Pavel, Jiří
Pfeiffer, Ernst
Placák, Jan
Primus, Zdenek
Reichmann, Vilém
Reiner, Martin
Rilke, Rainer Maria
Řezníček, Pavel
Salava, Miroslav
Schmid, Jan
Slobodová, Zuzana
Stanovská, Sylvie
Straňák, Dušan
Svoboda, Luděk
Šanda, Michal
Šimotová, Adriena
Toman, Marek
Trakl, Georg
Trávníček, Mojmír
Veselá, Radmila
Vlasatý, Vladimír
Vodrážka, Mirek
Walló, Olga
Weiss, Ernst
Wernisch, Ivan
Zahradníček, Jan
Zádrapa, Lukáš