Pro dárce

V současné době hledáme podporu pro tyto knihy:

Radka Veselá, Auguste Perret a česká architektura (knihu, kterou již podpořila Nadace české architektury, hodláme vydat do konce roku 2018; DPC: přibližně 400 Kč; blíže v rubrice Připravujeme)

Jan Koblasa – Jiří Kuběna, Korespondence (předpokládáme, že kniha vyjde do konce roku 2018; DPC: přibližně 350 Kč)

Publikace můžete podpořit peněžním darem nebo závazným předplatným vybraného titulu. Pokud se rozhodnete pomoci některou z těchto knih vydat, kontaktujte nás na adrese aula@volny.cz, děkujeme.