Radmila Veselá, Auguste Perret a česká architektura

Layout 1

 

První česká monografie o životě a díle Augusta Perreta a jeho vlivu na českou architekturu dvacátých až padesátých let 20. století.

Auguste Perret (1874–1954) byl prvním architektem, který na počátku 20. století zdůrazňoval estetickou hodnotu železobetonu. Architekt, urbanista, designér a podnikatel ovlivnil nejen francouzskou, ale prostřednictvím žáků i zahraniční architekturu. Zásadně nasměroval vývoj svého nejvýznamnějšího žáka a později celoživotního rivala Le Corbusiera. Po druhé světové válce byl pověřen stavební obnovou poničeného města Le Havru. Jeho přínos světové architektuře v roce 2005 potvrdil zápis zmíněného města na listinu UNESCO.

Struktura knihy
První část: Úvod do francouzské dobové kritiky. Život a kariéra Augusta Perreta. Přehled vybraných děl.
Druhá část: Teoretické dílo Augusta Perreta. Kontroverze s Le Corbusierem. (Pro českou architekturu dvacátých let 20. století hrál rozhodující roli vliv Le Corbusiera, proto je vztahu Perret – Le Corbusier věnována zvláštní pozornost.)
Třetí část: Reflexe Perretovy tvorby a osobnosti v českém prostředí.
(Předmětem výzkumu byl ohlas Perretova díla v českém odborném tisku a jeho osobní vazby
k Čechám. Jako druhou nejvýznamnější postavu tehdejší francouzské architektury představil Augusta Perreta agilní redaktor časopisu Stavba Karel Teige již v roce 1923. V této době umožnily reprodukce Perretových průmyslových staveb ilustrovat postuláty rodivší se konstruktivistické
a funkcionalistické architektury. Mezi nejčastěji reprodukované stavby patřil nájemní dům v ulici Frank­lin, divadlo na Champs-Élysées, kostel Notre-Dame v Le Raincy a divadlo na Výstavě dekorativních umění v Paříži z roku 1925.)

O autorce
Mgr. Radmila Veselá, PhD. jako doktorandka Univerzity Karlovy studovala francouzské a české archivní prameny, aby rozšířila perretovský výzkum. Objevila tak nové souvislosti Perretovy osobnosti a díla s českou architekturou. Disertační práce, kterou vedl prof. Rostislav Švácha, se stala základem předkládané publikace.